headerphoto
Home

grudzień 2015

Urządzenia dźwignicowe - jak o nie dbać?

Urządzenia dźwignicowe - jak o nie dbać? Przedsiębiorstwo produkcyjne wyposażone jest w wiele maszyn i urządzeń wymagających odpowiedniej konserwacji. Ma to na celu utrzymanie ciągłości pracy, zapobiega szybszemu niszczeniu się części i gwałtownym awariom, które narażają przedsiębiorstwo na kosztowne naprawy i przestoje. Odpowiednia konserwacja maszyn ma wpływ na poprawę bezpieczeństwa pracy i ochronę zdrowia pracowników. A ich częstotliwość zależy od zaleceń