headerphoto
Home

maj 2018

ISO budzi zaufanie

ISO budzi zaufanie Bardzo dobrym sygnałem dla użytkownika usług różnego typu jest, gdy firma, z której usług chce skorzystać, może poszczycić się różnymi certyfikatami oraz normami, szczególnie związanymi z produkcją, czy świadczeniem usług. Wśród nich bardzo ważny jest certyfikat ISO. Bardzo pożądane jest, by każdy zakład produkcyjny mógł posługiwać się na etykietkach swoich produktów sygnaturą np. ISO 14001 lub inną taką jak CE czyli