headerphoto
Home

ISO budzi zaufanie

Bardzo dobrym sygnałem dla użytkownika usług różnego typu jest, gdy firma, z której usług chce skorzystać, może poszczycić się różnymi certyfikatami oraz normami, szczególnie związanymi z produkcją, czy świadczeniem usług.

Wśród nich bardzo ważny jest certyfikat ISO.
Bardzo pożądane jest, by każdy zakład produkcyjny mógł posługiwać się na etykietkach swoich produktów sygnaturą np. ISO 14001 lub inną taką jak CE czyli 2006/42/WE. Daje to gwarancję przestrzegania norm produkcyjnych przez całe przedsiębiorstwo i zarazem sygnalizuje klientowi, że tej firmie warto zaufać. Występuje wiele norm ISO. Wśród nich chociażby norma ISO 22000 czy ISO 9001.
Ocenę i certyfikację można zrobić na stronie https://industrial.dekra.pl/ocena-zgodnosci-maszyn.html
Niektóre bardziej są już znane użytkownikom, a inne mniej. Jednak sam już napis „ISO” pozwala firmie znaleźć zaufanie swoich klientów. Ponadto sami pracownicy lepiej patrzą na firmę, która stosuje w swoich zakładach normy ISO, niż na taką, która norm takich nie stosuje lub stosuje je nie w pełni. Wówczas zaufanie, na jakie przedsiębiorstwo takie może liczyć, jest po prostu znikome — i to zarówno ze strony kontrahentów, jak i samych zatrudnionych w firmie pracowników produkcyjnych czy biurowych. 
Normy ISO nie są obecne oczywiście od zawsze, jednak na polskim rynku zadomowiły się już dobre 20 lat temu. Niektórzy kojarzą je przede wszystkim z wyrobami instalacyjnymi, czy artykułami elektroinstalacyjnymi, jednak sięgają one dużo dalej i rozciągają się na całą branżę produkcyjną, nie ograniczając swojego występowania jedynie do branży elektrycznej oraz — ogólnie rzecz biorąc — instalacyjnej.

W obiektywie

certyfikat iso

norma iso 22000

iso 14001


Ten artykuł nie był jeszcze komentowany