headerphoto
Home

norma iso 22000

ISO budzi zaufanie

ISO budzi zaufanie (...) Bardzo dobrym sygnałem dla użytkownika usług różnego typu jest, gdy firma, z której usług chce skorzystać, może poszczycić się różnymi certyfikatami oraz normami, szczególnie związanymi z produkcją, czy świadczeniem usług. Wśród nich bardzo ważny jest certyfikat ISO. Bardzo pożądane jest, by każdy zakład produkcyjny mógł posługiwać się na etykietkach swoich produktów sygnaturą